M FreeDom Blog Oferta Uziemienie instalacji fotowoltaicznej - o czym należy pamietać?

21.07.2021, 09:48
Uziemienie instalacji fotowoltaicznej - o czym należy pamietać?

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, konieczne jest stosowanie zabezpieczeń! Uziemienie jest ochroną instalacji fotowoltaicznej i budynku.

Uziemienie ma taką samą funkcję, jak inne rodzaje zabezpieczeń: Chroni nie tylko instalację fotowoltaiczną, ale również nasz dom i nas samych. Zadaniem uziemienia jest wyeliminowanie ryzyka porażenia lub przepięcia prądu, gdyż w razie ewentualnych nieprawidłowości, zostanie odprowadzony w bezpieczny sposób.

Poprawnie wykonana instalacja musi się składać z:

  • uziemienia zewnętrznego – czyli instalacji odgromowej zabezpieczającej instalację przed przepięciami z wyładowań atmosferycznych;
  • uziemienia wewnętrznego – służącemu wyrównywaniu potencjałów instalacji fotowoltaicznej i tym samym zapobiegające powstawaniu przepięć.
  •