M FreeDom Blog Zmiany w rozliczaniu prosumentów

07.07.2021, 12:00
Zmiany w rozliczaniu prosumentów

W czerwcu pojawił się projekt nowelizacji Ustawy o OZE Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który ma w zamierzeniu wprowadzić zmiany w systemie rozliczeń dla nowych prosumentów. Zmiana ma nastąpić w 2022 roku - przyznał wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wiceminister zaznaczył, że wszystkie głosy ws. zmiany systemu rozliczeń prosumentów (opustu) są bardzo ważne. "Nie zakładamy, że jesteśmy nieomylni. Ta dyskusja jest autentyczna i szczera, by osiągnąć jak najlepsze rozwianie legislacyjne, które zafunkcjonuje na rynku i będzie stymulować rozwój rynku" - wskazał.

Wszyscy prosumenci, których instalacja wyprodukowała energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się w systemie opustów.  Z obecnego projektu ustawy wynika, że po tym terminie ten model zostanie usunięty i zastąpiony modelem, w którym wyprodukowana energia będzie sprzedawana. Ustawodawca dopuszcza jednorazową migrację prosumenta energii odnawialnej z doczasowego, opartego o opust systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawa zdefiniuje podstawy nowego systemu,  w którym system opustów nie będzie dostępny dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 2021 roku. Ma to być zmiana, która odzwierciedli kolejny etap rozwoju rynku prosumentów oraz zapewni im aktywną rolę w rynku energii. Wprowadzone zmiany, dadzą prosumentom możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej. Wprowadzona i pobrana z sieci energia elektryczna będą rozliczane oddzielnie. Umożliwi to planowana instalacja liczników i systemu zdalnego odczytu u odbiorców końcowych. 

Zmiany mają doprowadzić do tego, by wyeliminować obecną potrzebę przewymiarowania instalacji, przez co skrócić okres zwrotu instalacji. Ponoszone przez prosumentów opłaty dystrybucyjne mają dotyczyć wyłącznie pobranej z sieci energii elektrycznej. Nowy model ma również zachęcić prosumentów do jeszcze większej autokonsumpcji energii. W uzasadnieniu wskazano, że proponowany model systemu prosumenckiego otwiera rynek i prosumenta na nowy podmiot – agregatora, którego zadaniem będzie zakup nadwyżek energii elektrycznej. Dzięki temu, ma zostać wykorzystany potencjał nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach energii i zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci.